Hóa chất cho Hệ thống lạnh Chiller

Hóa chất ức chế ăn mòn cho hệ thống kín HYDROCHEM 502M
HYDROCHEM 502M là hóa chất ức chế ăn mòn dạng dung dịch, ứng dụng trong hệ thống nước làm mát tuần hoàn kín, cũng có hiệu quả như chất ức chế kim loại màu vàng.

Gọi ngay