Hóa chất cho Hệ thống Nồi hơi (Boiler) – HYDROCHEM 220L

Hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn và điều chỉnh pH cho Nồi Hơi HYDROCHEM 220L
HYDROCHEM 220L là một hợp chất phân tán hữu cơ để ngăn chặn sự ăn mòn và hình thành cáu cặn trong Nồi hơi. Nó điều chỉnh cả pH trong hệ thống, giúp cân bằng giá trị pH.

Gọi ngay