Hóa chất diệt rong rêu, vi sinh vật cho Tháp giải nhiệt Cooling Tower

Hóa chất ức chế sự phát triển rong rêu và vi sinh vật HYDROCHEM 603

HYDROCHEM 603 là một sản phẩm kháng khuẩn dạng không oxy hóa phổ rộng được thiết kế để sử dụng trong hệ thống nước làm mát tuần hoàn công nghiệp.

Gọi ngay