Hóa chất làm mát và chống cáu cặn cho động cơ Diesel HYDROCHEM 2001

Hóa chất làm mát và ức chế cáu cặn sử dụng cho các động cơ Diesel HYDROCHEM 2001
HYDROCHEM 2001 là chất làm mát sử dụng cho tất cả các loại động cơ Diesel, hoạt động như chất ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống.

Gọi ngay