Hóa chất vệ sinh màng lọc RO RO CLEAN 109

RO CLEAN 109 là một hợp chất làm sạch màng tuyệt vời để loại bỏ hiệu quả cặn hữu cơ trong hệ thống màng. Nó được ứng dụng nhiều trong công nghiệp với nhiều chất tẩy rửa khác. Nó cũng có hiệu quả trong việc giảm các vấn đề liên quan đến quá trình tạo màng sinh học trong bất kỳ hệ thống màng nào.

Gọi ngay