MicrobeLift IND – Vi sinh xử lý nước thải BOD, COD, TSS

Vi sinh xử lý BOD, COD, TSS MICROBE-LIFT IND là sản phẩm cốt lõi của dòng sản phẩm vi sinh môi trường. Chứa quần thể vi sinh được nuôi cấy dạng lỏng hoạt động mạnh gấp 5 đến 10 lần vi sinh thông thường. Chuyên dùng giảm BOD, COD, TSS cho nước thải đa ngành như: công nghiệp, sinh hoạt, đô thị, ngành cao su, ngành dệt nhuộm…

Gọi ngay