1. Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống Nồi hơi Hydrochem 220L

HYDROCHEM 220L

MSDS HYDROCHEM 220L

2. Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống Hệ thống Cooling Tower, giải nhiệt công nghiệp Hydrochem 502

HYDROCHEM 502

MSDS HYDROCHEM 502

3. Hóa chất ức chế sự phát triển rong rêu và vi sinh vật Hydrochem 603

HYDROCHEM 603

MSDS HYDROCHEM 603

4. Hóa chất chống đóng cặn cho hệ thống màng lọc RO

RO TREAT 102

MSDS RO TREAT 102