Cloramin B (C6H5ClNO2SNa) – Chloramine B – Hóa chất khử trùng

Cloramin B Trung Quốc (C6H5ClNO2SNa) – Chloramine B – Hóa chất khử trùng

Gọi ngay