Hóa chất Ức chế cáu cặn và ăn mòn cho Hệ thống làm mát tuần hoàn Cooling Tower HYDROCHEM 502

Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống hở HYDROCHEM 502
HYDROCHEM 502 là hóa chất tổng hợp polymer ba chức năng tiên tiến với phốt phát được thiết kế để kiểm soát cáu cặn, ăn mòn và cặn cứng vô cơ trong bất kỳ hệ thống nước làm mát tuần hoàn hở nào.

Gọi ngay