Hóa chất diệt rong rêu, vi sinh vật dạng Oxy hóa cho Cooling Tower

HYDROCHEM 604 là một sản phẩm kháng khuẩn dạng oxy hóa phổ rộng được thiết kế để sử dụng trong hệ thống nước làm mát tuần hoàn công nghiệp.

Gọi ngay